ზაზა ადეიშვილი

ზაზა ადეიშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

 

დაბადების თარიღი: 08.09.1967;

 

განათლება:


2019-2023 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, დოქტორანტურა;
1988-1993 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი;

სამუშაო გამოცდილება:
2013-დღემდე - შპს ,,ენგურჰესი“, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;
2009-2001 - საფეხბურთო კლუბი ,,სამტრედია“, პრეზიდენტი;
2005-2007 - სამტრედიის რაიონის გამგეობა, სამსახურის უფროსი;
2001-2004 - სამტრედიის ზონალური საგადასახადო ინსპექცია, უფროსის მოადგილე;
1997-1999 - საქართველოს სახელმწიფო დაზღვევის სამტრედიის ფილიალი, დირექტორი;
1996 1999 - თბილისის საბაზრო ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი, ლექტორი; 
1994-1995 - სამტრედიის რაიონის გამგეობა, სამსახურის უფროსი;

 

ენები:


ქართული - მშობლიური;
რუსული - კარგად; 
ინგლისური - საშუალოდ.