ტექნიკური მაჩვენებლები

 

ენგურჰესი:

 

ჯამური სიმძლავრე – 1300 მვტ
აგრეგატების რაოდებობა – 5
წლიური საპროექტო გამომუშავება – 4.3 მლრდ კვტ.სთ
მაქსიმალური დაწნევა – 404 მ
საექსპლუატაციოდ გადაცემის თარიღი – 1978 წელი

 

ენგურჰესმა 1978 წლიდან დღემდე 120 მილიარდი კვტ.სთ ელექტროენერგია გამოიმუშავა.

 

ვარდნილჰესების კასკადი:


ვარდნილჰესი I:

ჯამური სიმძლავრე – 220 მვტ
აგრეგატების რაოდენობა – 3
წლიური საპროექტო გამომუშავება – 700 მლნ კვტ.სთ
საექსპლუატაციოდ გადაცემის თარიღი – 1970 წელი

 

ვარდნილჰესი – II, III, IV:

ჯამური სიმძლავრე – 120 მვტ
აგრეგატების რაოდენობა – 6
წლიური საპროექტო გამომუშავება – 390 ათასი კვტ.სთ
მაქსიმალური დაწნევა – 11მ
საექსპლუატაციოდ გადაცემის თარიღი – 1971 წელი.

 

 

ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის სარეკორდო მაჩვენებლები:


მაქსიმალური დღეღამური გამომუშავება: 26,3 მილიონი კვტ.სთ (ივლისი, 2018). 
მაქსიმალური თვიური გამომუშავება: 739,7 მილიონი კვტ.სთ (ივლისი, 2018).
მაქსიმალური წლიური  გამომუშავება: 4,3 მილიარდი კვტ.სთ (2010). 

ტექნიკური მაჩვენებლები