სამეთვალყურეო საბჭო

კობა ჭუმბურიძე

კობა ჭუმბურიძე

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე
ზაზა ადეიშვილი

ზაზა ადეიშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე
შალვა ფოცხვერია

შალვა ფოცხვერია

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე
გიორგი შურღაია

გიორგი შურღაია

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
დავით ჩხარტიშვილი

დავით ჩხარტიშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი