ანგარიშები

2021 წლის ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა
2021 წლის ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა

იხილეთ მეტი
2021 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა
2021 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა

იხილეთ მეტი