ზვიად კილასონია

ზვიად კილასონია

ფინანსური დირექტორი