ტენდერი მთის კლდოვან ფერდობზე გზის გაჭრის, შემკრები ავზისა და წყალგაყვანილობის ქსელის მოწყობის სამუშაოებზე

 

 

შპს ,,ენგურჰესმადასახლება საბერიოში ქვესადგურის ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის წყალმომარაგებისათვის მთის კლდოვან ფერდობზე გზის გაჭრის, შემკრები ავზისა და წყალგაყვანილობის ქსელის მოწყობის სამუშაოებზე ტენდერი გამოაცხადა.

 

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი - 01.11.2019 წ. (20:41)

წინადადების მიღება იწყება - 21.11.2019 წ. (00:00)

წინადადების მიღება მთავრდება - 26.11.2019 წ. (13:00)

 

იხილეთ ბმული

ტენდერი მთის კლდოვან ფერდობზე გზის გაჭრის, შემკრები ავზისა და წყალგაყვანილობის ქსელის მოწყობის სამუშაოებზე