United-Kingdom-icon  download

    

ჯვარი – თაღოვანი კაშხალი
ენგურჰესი – წყალსაცავი
აქვედუკი – საჰაერო ჰიდრო არხი ჯვარი–საბერიოს მიმართულებით
მთავარი გამანაწილებელი ენერგო–კვანძი საბერიოში
joomla
შ.პ.ს. "ენგურჰესი"-ს საორგანიზაციო სტრუქტურა
 
SCHEMA