ჯვარი – თაღოვანი კაშხალი
ენგურჰესი – წყალსაცავი
აქვედუკი – საჰაერო ჰიდრო არხი ჯვარი–საბერიოს მიმართულებით
მთავარი გამანაწილებელი ენერგო–კვანძი საბერიოში
joomla

 

25.02.2016

2016 წლის 25 თებერვლს სამეგრელო-ზემო სვანეთში სამუშაო  ვიზიტით იმყოფებოდა გერმანიის ფედაერაციული რესპუბლიკის ელჩი საქართველოში  ქ-ნი ბეტინა ქადენბახი.

დაწვრილებით

 

განცხადება - 31.03.2015

შპს ,,ენგურჰესი’’-ს (შემდგომში ,,მიმწოდებელი“)  და მისი შვილობილი კომპანია - შპს ,,ვარდნილჰესების კასკადი“-ს ერთობლივი საკონკურსო კომისია  შპს,,ენგურჰესი“-სა და შპს ,,ვარდნილჰესების კასკადი“-ს  კუთვნილი საექსპორტო ელექტროენერგიის საქართველო-თურქეთის საზღვარზე რეალიზაციის მიზნით აცხადებს  კონკურსს: 

დაწვრილებით   [eng]

 

31.03.2015

განაცხადი კომერციულ წინადადების წარმოდგენის განსაზღვრის შესახებ და შპს ,,ენგურჰესის’’ და შპს ,,ვარდნილჰესების კასკადის“ მიერ საექსპორტო  ელექტროენერგიის თურქეთის რესპუბლიკაში რეალიზაციის კონკურსის მოწყობისა და წარმართვის შესახებ

|დანართი #2 [eng]|დანართი #3 [eng]| ელ-ენერგიის ექსპორტის ცხრილი [eng

 

 

 

 
 საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკა

Parlamentსაქართველოს პარლამენტმა 2006 წლის  7 ივნისს დაამტკიცა ენერგეტიკის სამინისტროში მომზადებული დოკუმენტი და ენერგეტიკული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები განსაზღვრა. 

 

images,,საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებებით" განსაზღვრულია,რომ  ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების ათვისებაში ძირითადი ადგილი ქვეყნის მთავარი სიმდიდრის ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის ათვისებას დაეთმობა.

  ამასთან, ენერგოპოლიტიკის გრძელვადიან მიზანს წარმოადგენს ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის დაკმაყოფილება ადგილობრივი ჰიდროელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიით.  

 

 
 
: